// Политика за качество

В центъра на фирмената политика поставяме Качеството на всички нива в процеса на реализиране на нашите обекти. Само по този начин могат да се обяснят постоянните подобрения в оперативните процедури.

Специално внимание отделяме и на опазването на околната среда, за да постигнем растеж в пълно зачитане на обкръжаващата ни среда, като една социално съпричастна фирма. Всъщност, стратегията за растеж е вдъхновена от идеята, че една организация може да се развива, само ако индивидите, от които е съставена растат заедно с нея и затова Енерджи-Ка инвестира все повече ресурси в допълнителното обучение на своя персонал.

Постоянното развитие, както по отношение качество на продуктите, така и по отношение на фирмен имидж доведе до получаването на сертификат за качество ISO 9001 на всички фирми от Група Каральо, в т.ч. Енерджи-Ка ЕООД, Електро плюс ООД, IDG. S.p.A., Caraglio S.r.l., Cieb S.r.l., Nordimpianti S.r.l.

Енерджи-Ка притежава сертификати за Система за управление на качеството ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда ISO 14001:2004, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007, както и сертификати от Камарата на строителите в България.

Политика на фирмата е използването във всички изпълнени инсталации и съоръжения само на висококачествени материали от доказани производители.

Енерджи-Ка спазва всички нормативни изисквания и непрекъснато развива своите търговски отношения.Член е на Камарата на Строителите в България и на Българската Търговско-Промишлена Палата.