// За нас

Мисия

     Силна, благодарение на съвместното действие на фирмите от групата, които са интегрирани и се взаимодопълват, Група Каральо работи в енергийния сектор и се е утвърдила като доставчик в индустриалния и обслужващия сектор за инженерингови услуги, индустриални инсталации и инсталации в обслужващия сектор, автоматизация на процеси и развитие на инсталации за производство на енергия.

     Енерджи-Ка като представител на Група КАРАЛЬО в България съчетава в себе си знанието и опита на италианските фирми от Групата.

     Главната цел е да предложи една пълна услуга на своите клиенти. Затова Енерджи-Ка проектира, изгражда и инсталира „до ключ” всички електрически инсталации и цялото оборудване необходими за разпределението на електрическата енергия, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, противопожарни и пожароизвестителни инсталации, всички слаботокови инсталации, BMS.

     Пълната услуга включва също така анализ на нуждите, отчитайки изискванията на клиента и избор на най-доброто решение и осигуряване на гаранция на продуктите и изпълнението чрез редовна или извънредна поддръжка в зависимост от изискванията на клиента.

     За нас връзката с клиентите е от изключително значение. Искреността, учтивостта и високият професионализъм в нашите отношения са водещи.

     Енерджи-Ка се стреми винаги към спазване на основните си принципи:

• гъвкавост на продуктите и на предлаганите решения;

• качество на материалите , гаранция за здравина и надеждност на продуктите;

• функционалност и практичност на предложените решения за инсталациите;

• отношение качество/ цена, запазено на едно напълно конкурентноспособно ниво

Философия

     В центъра на стратегията на Група Каральо и на Енерджи-Ка като част от нея е поставена философията на „задоволяване на клиента”. Групата е развила едно специално внимание, освен разбира се това за цената, към главните елементи на обслужване на клиента, които могат да бъдат определени в следните аспекти:

• Постоянен анализ на нуждите на клиентите;

• способност да предложи качествени продукти подходящи за нуждите на клиентите;

• проучване на иновативни и оригинални технически решения, които отчитат функционалността на продукта (сигурност, функционалност, гъвкавост);

• растеж и развитие в сътрудничество с нашите партньори

• персонализиране на предложените решения посредством проектирането въз основа на специфичните изисквания на клиента;

• гъвкавост и точност в сроковете на доставка;

• следпродажбено обслужване;

• гаранция на продуктите.