Фотоволтаикът, един отговорен избор

ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ 999 KWP ВЪРХУ ПОКРИВ, КЛИЕНТ MIROGLIO TEXTILE, ФАБРИКА В ГР.КАСТАНЬОЛЕ ЛАНЦЕ (Провинция АСТИ)

Да реализираш една фотоволтаична инсталация за собственото си производство означава да направиш съзнателен избор в интерес не само на собствения бизнес (благодарение на значителното спестяване, видно от фактурата за електричество), но и в полза за околната среда и ясното послание за социална отговорност, което се предава.

Фотоволтаичен означава: по-малко замърсяващи емисии в атмосферата, експлоатация на алтернативна енергия и екологично съзнание и поведение.

Освен това, фотоволтаичната инсталация позволява експлоатирането на пространства, които иначе са неизползваеми като покриви, покрития на паркинги и свободни площи, като по този начин те се превръщат в солидни основи за самостоятелното производство на енергия.

Посетете нашата Галерия.

БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 9П – 4004 ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
ТЕЛ.: +359 32 676 145 – ФАКС: +359 32 676 140
БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 36, ИНТЕРПРЕД СТЦ-СОФИЯ, ОФИС Б408, 1040 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ТЕЛ./ФАКС: +359 2 969 5073
Фотоволтаични инсталации за индустрията

Каральо Грийн е частта от Група Каральо, която се занимава с проектирането и реализирането на индустриални фотоволтаични инсталации „до ключ“.

Благодарение на професионализма на своя екип от инженери, на качеството на използваните продукти и на намирането на най-подходящите решения според нуждите на клиента, Каральо Грийн е идеалният партньор от бюрократичната дейност по получаване на всички необходими разрешителни и финансиране до поддръжката на индустриалната фотоволтаична инсталация, който се нагажда непрекъснато към изискванията на клиента. Една задача, в центъра на която се намират нуждите на клиента, за когото всеки ден биват разработвани нови технически решения и на когото са гарантирани непрекъснато сътрудничество с квалифицирани доставчици и точност при изпълнението на инсталацията.

Професионализмът на Каральо Грийн е потвърден от сертификата по IMQ съгласно стандартите за качество UNI – EN – ISO 9001:2008.

Решения, съобразно нуждите

ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ 400 KWP ВЪРХУ ПОКРИВ, КЛИЕНТ MOVITAL, ГР. ЛА МОРА (Провинция КУНЕО)

Всеки клиент има специфични изисквания, а Каральо Грийн е в състояние да ги удовлетвори, по най-добрия начин, като се занимава с:

• Осигурява всички необходими разрешенията за реализирането на фотоволтаичната инсталация и нейното свързване към мрежата.

• Съдейства за финансиране на проекта.

• Подготвя цялата техническа документация за представяне пред обществените институции и местното електроразпределително дружество.

• Персонализиране на предложените решения посредством проектиране въз основа на специфичните изисквания на клиента.

• Реализира инсталацията, ползвайки услугите на най-добрите доставчици на пазара при спазване най-високите стандарти за качество.

• Осигурява свързването на инсталацията към мрежата.

• Изпитва и сертифицира инсталацията за правилното й функциониране съгласно действащите стандарти.

• Наблюдава и поддържа инсталацията в перфектно състояние и след предаването й, като гарантира на клиентите своевременна намеса в случай на нужда.

Сертификати

ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ 999 KWP НАЗЕМНА, КЛИЕНТ AURORA ENERGY (GRUPPO SOLARWATT ITALIA), ГР. МОНТЕ ПОРЦИО (Провинция ПЕЗАРО И УРБИНО)

Каральо Грийн е сертифицирана по UNI – EN – ISO 9001:2008 (както и всички предприятия от Група Каральо) съгласно най-високите стандарти за качество, изисквани от IMQ.

Освен това, фирмата е доказала своята компетентност и е призната от компании като Терна (Terna), Енелджем (Enelgem), Енел (Enel), Аджип (Agip), Снам (Snam rete gas) и други.